Hyperventilatie

Dokter1Iemand die last heeft van hyperventilatie ademt te diep en/of te snel. Dit wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door grote spanning. Normaal gesproken gaan we dieper of sneller ademen als we ons meer inspannen. Als je last hebt van hyperventilatie ga je echter ook diep of snel ademen bij weinig inspanning. Het zuurstofgehalte in je bloed wordt dan verhoogd en het koolzuurgehalte wordt verlaagt. Als het koolzuurgehalte te laag wordt, kan dit klachten met zich meebrengen.

Wat zijn de symptomen?

Je kunt hyperventilatie herkennen aan ademhalingsklachten, zoals een snelle of diepe ademhaling, veel zuchten of kortademigheid. Ook hartklachten (hartbonzen of pijn op de borst) en maagdarmklachten (misselijkheid of buikpijn) kunnen optreden als gevolg van hyperventilatie. Daarnaast kun je eveneens te maken krijgen met krampklachten, klachten van het centrale zenuwstelsel of algemene klachten.

Hyperventilatie behandelen

Een hyperventilatie aanval kan worden tegengegaan met ademhalingsoefeningen. Het is handig om deze oefeningen van tevoren al uit te proberen, zodat je ze tijdens een aanval direct kunt toepassen. Personen die soms last hebben van hyperventilatie hebben vaak een gejachte levensstijl. Met ontspanningsoefeningen kun je de stress in je leven verminderen, waardoor je minder vaak onder grote spanning zult staan. Zo kun je hyperventilatie aanvallen voorkomen.

Wanneer moet je een huisarts raadplegen?

Het is vaak niet nodig om de huisarts te raadplegen als je een hyperventilatie aanval hebt gehad. Toch zijn er enkele situaties waarin het wel verstandig is om contact met een arts op te nemen. Bijvoorbeeld als je erg benauwd bent als gevolg van de aanval of als je een beklemd gevoel op je borst hebt dat niet weg lijkt te gaan. Ook is het een goed idee om bij de huisarts langs te gaan als je de hyperventilatie aanvallen zelf niet kunt verminderen of voorkomen.